Kurser i Aalborg og København

Kursus i Aalborg onsdag den 29. september
Kursus i København torsdag den 30. september

To gange tidligere har har vi afholdt kurser med Sarah Ward, og begge gange har vi fået utrolig positive anmeldelser. Derfor er vi både stolte og glade over igen at kunne gøre det muligt at opleve hende live i en dansk sammenhæng.

Blandt andet betragter Frejaskolen og Skolen i Charlottegården, to af landets største specialskoler Sarah Ward og hendes “360 graders tilgang” som så væsentlig, at de afholder en særskilt konference med hende for samtlige medarbejdere.

Sarah Ward formidler den nyeste viden om eksekutive funktioner ud fra sloganet ”Lær det i dag og brug det i morgen!” Hendes fokus er at hjælpe børn og unge, der har problemer med de eksekutive funktioner. Det viser sig ofte i form af en lav såkaldt ”forarbejdningshastighed”, der  er et mål for, hvor hurtigt information opfanges, forstås, sprogliggøres og anvendes. Det er ikke det samme som intelligens: Man kan være velbegavet og alligevel være længe om at bearbejde information.

Rammer børn og unge med autisme og ADHD

Forskning viser, at 80 pct. af alle unge med ADHD og en IQ inden for normalområdet har en markant langsommere forarbejdningshastighed. Blandt elever med autisme, børn med sprogbaserede indlæringsvanskeligheder og børn med dysleksi ses der hos alle en langsom forarbejdningshastighed.

Det giver en række problemer i hverdagen – både for den person, der har eksekutive vanskeligheder, og for lærere, pædagoger, familie og andre omsorgspersoner.

Men hvilke, og hvordan kan disse problemer afhjælpes? Det lærer man på dette kursus.

Mulighed for simultantolkning til dansk

På efterårets to kurser vil der være simultantolkning fra engelsk til dansk, og der vil også være mulighed for at stille sine spørgsmål på dansk.